สเปรย์สลายคราบมันในครัว
สูตรธรรมชาติ 99%
ทรงพลัง และปลอดภัย

ธรรมชาติ

สลายคราบมัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและสลายคราบมัน สำหรับห้องครัวและโต๊ะอาหาร ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึง 99% มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด ด้วยการสลายคราบมันได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีผลในการขับไล่แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆภายในบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ

scent

Size

320 Bath

ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ

Image 1ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยนยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ หมดไป

น้ำมันสกัดจากเปลือกสน

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง

สเปรย์สลายคราบมันในครัวสูตรธรรมชาติ 99% ทรงพลัง และปลอดภัย

ธรรมชาติ

สลายคราบมัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและสลายคราบมัน สำหรับห้องครัวและโต๊ะอาหาร ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึง 99% มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด ด้วยการสลายคราบมันได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีผลในการขับไล่แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆภายในบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ

Scent

Size

320 Bath

Botanical Blend

Image 1สารสกัดจากมะพร้าว ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ หมดไป

น้ำมันสะกัดจากเปลือกสน

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจาก
เม็ดละหุ่ง​

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ

สเปรย์สลายคราบมันในครัว
สูตรธรรมชาติ 99% ทรงพลัง
และปลอดภัย

ธรรมชาติ

สลายคราบมัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและสลายคราบมัน สำหรับห้องครัวและโต๊ะอาหาร ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึง 99% มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด ด้วยการสลายคราบมันได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีผลในการขับไล่แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆภายในบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ

Scent

ทดสอบ0

Size

320 Bath

Botanical Blend

Image 1สารสกัดจากมะพร้าว ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ หมดไป

น้ำมันสกัดจาก
เปลือกสน

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ