สเปรย์ปรับอากาศ

ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเอนกประสงค์​

ทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อ

โอทูคลีนสเปรย์ เป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันในรุปแบบของสเปรย์ไม่อัดก๊าซ โดยใช้ เทอร์พีเน แอลกอฮอลล์ ที่สกัดได้จากเปลือกต้นสน ร่วมกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำมันละหุ่ง น้ำมันเหลือส้ม และน้ำมันรำข้าว กลายมาเป็นสูตรเฉพาะของการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และดับกลิ่นที่ทรงพลัง แต่ยังคงความอ่อนโยนและปลอดภัย ใช้ได้แม้กับเด็กทารก และผู้สูงอายุ

ปราศจากสารเคมีอันตราย ไม่กัดกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ปราศจากสารตกค้าง

scent

Size

165 Bath

230 Bath

345 Bath

Botanical Blend

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆหมดไป

น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกส้ม มีประโยชน์การใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการทำความสะอาดต่างๆ ที่ช่วยขจัดคราบมันและความสกปรกได้อย่างดี, การขับไล่มดและแมลง เพราะมีส่วนประกอบของ D-Limonene ที่เป็นพิษต่อมด แต่ไม่มีอันตรายต่อคน จึงนับเป็นผู้ช่วยแรงสำคัญของพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติอีกแรงหนึ่ง

น้ำมันสกัดจากเปลือกส้ม

สเปรย์ปรับอากาศ

ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเอนกประสงค์

ทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อ

โอทูคลีนสเปรย์ เป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันในรุปแบบของสเปรย์ไม่อัดก๊าซ โดยใช้ เทอร์พีเน แอลกอฮอลล์ ที่สกัดได้จากเปลือกต้นสน ร่วมกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำมันละหุ่ง น้ำมันเหลือส้ม และน้ำมันรำข้าว กลายมาเป็นสูตรเฉพาะของการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และดับกลิ่นที่ทรงพลัง แต่ยังคงความอ่อนโยนและปลอดภัย ใช้ได้แม้กับเด็กทารก และผู้สูงอายุ

ปราศจากสารเคมีอันตราย ไม่กัดกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ปราศจากสารตกค้าง

Scent

Size

165 Bath

230 Bath

345 Bath

Botanical Blend

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆหมดไป

น้ำมันสกัดจากเปลือกสน

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกส้ม มีประโยชน์การใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการทำความสะอาดต่างๆ ที่ช่วยขจัดคราบมันและความสกปรกได้อย่างดี, การขับไล่มดและแมลง เพราะมีส่วนประกอบของ D-Limonene ที่เป็นพิษต่อมด แต่ไม่มีอันตรายต่อคน จึงนับเป็นผู้ช่วยแรงสำคัญของพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติอีกแรงหนึ่ง

น้ำมันสกัดจากเปลือกส้ม

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ

สเปรย์ปรับอากาศ

ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเอนกประสงค์

ทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อ

โอทูคลีนสเปรย์ เป็นนวัตกรรมในการทำความสะอาด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันในรุปแบบของสเปรย์ไม่อัดก๊าซ โดยใช้ เทอร์พีเน แอลกอฮอลล์ ที่สกัดได้จากเปลือกต้นสน ร่วมกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำมันละหุ่ง น้ำมันเหลือส้ม และน้ำมันรำข้าว กลายมาเป็นสูตรเฉพาะของการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และดับกลิ่นที่ทรงพลัง แต่ยังคงความอ่อนโยนและปลอดภัย ใช้ได้แม้กับเด็กทารก และผู้สูงอายุ

ปราศจากสารเคมีอันตราย ไม่กัดกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ปราศจากสารตกค้าง

Scent

Size

165 Bath

230 Bath

345 Bath

ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกสน ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆหมดไป

น้ำมันสกัดเปลือกสน

Image 1น้ำมันสกัดจากเม็ดละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดเม็ดละหุ่ง

Image 1น้ำมันสกัดจากเปลือกส้ม มีประโยชน์การใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการทำความสะอาดต่างๆ ที่ช่วยขจัดคราบมันและความสกปรกได้อย่างดี, การขับไล่มดและแมลง เพราะมีส่วนประกอบของ D-Limonene ที่เป็นพิษต่อมด แต่ไม่มีอันตรายต่อคน จึงนับเป็นผู้ช่วยแรงสำคัญของพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติอีกแรงหนึ่ง

น้ำมันสะกัดเปลือกส้ม

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ