น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว เเละฆ่าเชื้อด้วยสูตรธรรมชาติ

เห็นผลจริง ปลอดภัย ไร้สารเคมีอันตราย

สารสกัดจากธรรมชาติ

ฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ชนิดเข้มข้นนี้ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ด้วยพลังการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจากธรรมชาติ ที่ให้ความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผู้ใช้ โดยสามารถปรับสัดส่วนการผสมน้ำยานี้กับน้ำเพื่องานทำความสะอาดตามความจำเป็น ตั้งแต่งานถูพื้นที่มีความสกปรกและมีคราบมันมาก ไปจนถึงงานเช็ดกระจก แช่ผ้า ฯ จึงนับเป็นคำตอบของทุกงานทำความสะอาดในบ้านในขวดเดียว ที่ประหยัดกว่า

ด้วยส่วนผสมที่มาจากสารสกัดธรรมชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อสัมผัสของผู้ใช้ และต่อพื้นผิวต่างๆ ที่สามารถโดนน้ำได้ นอกจากนี้ สารสกัดเหล่านี้ยังให้ผลในการขับไล่มดและแมลง รวมทั้งสัตว์รบกวนต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 

scent

ทดสอบ0

Size

480 Bath

1,440 Bath

ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ

Image 1ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสกัดจากเปลือกสน

Image 1ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ หมดไป

เม็ดละหุ่ง

ORGANICALLY DISINFECTING HARD SURFACE

NO MORE IRRITATION TO EYES, NOSE AND HANDS

สารสกัดจากธรรมชาติ

ฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวชนิดเข้มข้น ที่ผลิตมาจากสารสกัดจากธรรมชาจิ 100% อาทิเช่น น้ำมันสกัดเปลือกสน และน้ำมันละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุตา และระบบทางเดินหายใจ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง เพราะย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีอันตรายต่างๆ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ วัสดุต่างๆในบ้านและสิ่งแวดล้อม ใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 40 เพื่อใช้เช็ดถู ทำความสะอาด คราบสกปรก คราบมัน คราบอาหาร และสิ่งสกปรก อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

Scent

Size

480 Bath

1440 Bath

Botanical Blend

Image 1ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆหมดไป

น้ำมันสะกัดจากเปลือกสน

Image 1มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสะกัดจาก
เม็ดละหุ่ง

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ORGANICALLY DISINFECTING
HARD SURFACES

NO MORE IRRITATION TO EYES,
NOSE AND HAND

สารสกัดจากธรรมชาติ​

ฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวชนิดเข้มข้น ที่ผลิตมาจากสารสกัดจากธรรมชาจิ 100% อาทิเช่น น้ำมันสกัดเปลือกสน และน้ำมันละหุ่ง ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุตา และระบบทางเดินหายใจ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง เพราะย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีอันตรายต่างๆ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ วัสดุต่างๆในบ้านและสิ่งแวดล้อม ใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 40 เพื่อใช้เช็ดถู ทำความสะอาด คราบสกปรก คราบมัน คราบอาหาร และสิ่งสกปรก อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

Scent

ทดสอบ0

Size

480 Bath

1440 Bath

ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ

Image 1ใช้ในการทำความสะอาด มีความอ่อนโยน

สารสกัดจากมะพร้าว

Image 1ช่วยในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพราะมีส่วนประกอบของ Terpene alcohol ที่เป็นแอลกอฮอลล์ธรรมชาติ จึงสามารถกำจัดความสกปรกได้ที่ต้นตอ ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆหมดไป

น้ำมันสะกัดจาก
เปลือกสน

Image 1มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง เพราะมีความอ่อนโยนสูง

น้ำมันสะกัดจาก
เม็ดละหุ่ง

ค้นหาสถานที่จำหน่ายใกล้บ้านคุณ