อากาศภายในบ้านสำคัญอย่างไร

20 August 2019 07.00 am

อากาศภายในบ้านสำคัญอย่างไร

20 August 2019 07.00 am

> อากาศภายในบ้านสำคัญอย่างไร

อากาศภายในบ้านนั้น จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของทุกๆคนในครอบครัวได้ เพราะอากาศเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเข้าอยู่ตลอด มีผลต่อการทำงานที่สำคัญของร่างกายอย่างชัดเจน เพราะหากเราเข้าไปอยู่ในที่ที่มีอากาศสกปรก หรือปนเปื้อนด้วยควันพิษ เราจะรู้สึกได้ในทันทีถึงอาการทางร่างกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำลัก หายใจไม่ออก แสบตา อึดอัด เวียนศรีษะ ไปจนถึงอาการหมดสติ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ด้วยเหตุนี้เอง การดูแลคุณภาพของอากาศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่อากาศโดยทั่วไปนั้น เราก็มีส่วนในการควบคุมได้น้อย เพราะเป็นพื้นที่ของสังคมใหญ่ ที่มีผู้คนอาศัยร่วมกันมากมาย เหตุปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่ได้เกิดหรือควบคุมได้จากเราเพียงคนเดียว ดังนั้น อากาศภายในบ้าน จึงยังคงเป็นพื้นที่ที่เดียวที่เราน่าจะเป็นผู้ที่จัดการดูแลได้อย่างดีที่สุด

Share this post :

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน
เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

NATURAL SURFACE CLEANING CONCENTRARE

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

NATURAL SURFACE CLEANING CONCENTRATE

HAIR &
BODY
WASH

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน
เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

บทความที่น่าสนใจ

Tags: