ต้นเหตุของคุณภาพของอากาศ
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะภายในบ้าน

20 August 2019 07.00 am

ต้นเหตุของคุณภาพของอากาศ
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะภายในบ้าน

20 August 2019 07.00 am

> ต้นเหตุของคุณภาพของอากาศที่ไม่ถูกสุขลักษณะภายในบ้าน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานที่ทำการควบคุมดูแลคุณภาพของอากาศภายในอาคาร *  ที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพของอากาศภายในอาคาร โดยมีการกำหนดมาตรฐานของอากาศที่ดี และ ค่าวัดของคุณภาพอากาศเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าอากาศนั้นจัดว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ ซึ่งจะมีการทบทวนค่ามาตรฐานอยู่เนืองๆ

(* EPA หรือ Environmental Protection Agency และหน่วยงานอื่นๆอย่าง ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) และ NADCA (National Air Duct Cleaner Association)
ทั้งนี้ สิ่งปนเปื้อนในอากาศ 6 ชนิดที่ทาง EPA กำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนได้คือ

1. ฝุ่น
ฝุ่นกลายมาเป็นศัตรูคู่ปรับของหลายๆคนในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอาการภูมิแพ้ที่มาจากฝุ่น แถมในบ้านเราก็มีฝุ่นมากมาย ไม่เว้นทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
 
เรามารู้จักที่มาของฝุ่นกันดีกว่า ว่า ฝุ่นมาจากไหน และคืออะไร
ฝุ่นคือเศษผงของดิน หิน เศษผงจากควันต่างๆ เช่นควันไฟ ควันเสียจากรถยนต์ เป็นต้น เศษมูลสัตว์และแมลง เศษซากสัตว์ขนาดเล็กและแมลงต่างๆ ตลอดจนเศษของหนังจากผิวกายมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ที่หลุดลอกออกมาตามธรรมชาติ เป็นต้น โดยต้นเหตุของอาการภูมิแพ้ว่ากันว่า มักจะเกิดจากฝุ่นส่วนที่มาจากเศษมูลของสัตว์แมลงตัวเล็กตัวน้อย ที่อาศัยอยู่ใกล้กับเรามากโดยเรามักมองพวกเขาไม่เห็น ไม่ว่าที่มาของฝุ่นจะดูน่ารังเกียจอย่างไร แต่ฝุ่นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ การดูแลให้ปริมาณฝุ่นไม่ให้มากเกินไป ที่จะส่งผลต่อสุขภาพทางเดินหายใจ หรือ ผิวหนังของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
ดังนั้น พื้นที่ที่จะมีฝุ่นมาก จะเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ตามท้องถนนที่มีรถวิ่งจำนวนมาก และในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก เพราะเหตุปัจจัยของฝุ่นจะมีมากในพื้นที่เช่นนั้น
 
แหล่งกบดานของฝุ่นตัวร้าย
ฝุ่นมีแหล่งกบดานภายในบ้านของเรา ทั้งที่เรารู้ และไม่ทันรู้ บางทีที่รู้แต่ไม่มีเวลาเก็บกวาดทำความสะอาดก็พบได้บ่อยครั้ง แต่หากได้มีเวลาพิจารณารวมๆแล้ว ว่าเรามีฝุ่นอยู่ภายในบ้านมากมายขนาดไหน เราอาจจะทนเพิกเฉยต่อฝุ่นเหล่านั้นต่อไปไม่ได้แล้ว จุดที่เก็บกักฝุ่นที่พบได้บ่อยและชัดคือ

 • หมอน ผ้าห่ม ในห้องนอน
 • พรม และ ผ้าม่าน
 • เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้า
 • ตุ๊กตาผ้า
 • เครื่องปรับอากาศ ที่แผ่นกรองอากาศด้านในเต็มไปด้วยฝุ่น
 • พัดลม ตามใบปัดและตะแกรง
 • กองหนังสือ ชั้นหนังสือ และ ตู้หนังสือ
 • แผงมูลี่กันแดด
ซึ่งหากเราปล่อยทิ้งไว้ นานวันเข้า ปริมาณฝุ่นก็จะมากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้

ระดับปริมาณฝุ่นที่มาตรฐานความปลอดภัยด้านคุณภาพอากาศกำหนด
ฝุ่นมีการแยกประเภทได้จากขนาดของฝุ่นด้วยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางฝุ่น เป็นหน่วยวัดที่เรียกว่า ไมโครมิเตอร์ เช่น PM10 และ PM 2.5 โดยยิ่งมีขนาดเล็กมาเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลต่อสุขภาพ เพราะฝุ่นโดยทั่วไป เมื่อมากระทบกับร่างกายก็จะถูกกระบวนการป้องกันตัวตามธรรมชาติเข้าจัดการได้ แต่หากเป็นฝุ่นขนาดเล็กนั้น สามารถเล็ดลอดผ่านด่านป้องกันตัวของร่างกายเข้าถึงอวัยวะภายในของร่างกายอย่างเช่น ปอด ได้ หรือฝุ่นขนาดเล็กขนาด PM 2.5 ก็สามารถซึมเข้าผิวหนังได้  
ขนาดฝุ่น ปริมาณควบคุม
PM 2.5 12.0 ไมโครกรัมต่อ 1 ลบม.
PM 10 150 ไมโครกรัมต่อ 1 ลบม.

อันตรายของฝุ่น
อันตรายจากตัวฝุ่นเอง ที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ และอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนที่มากับฝุ่น ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคและเชื้อราที่ติดมากับฝุ่น ตลอดจนสารเคมีต่างๆที่อาศัยเกาะกับฝุ่นในการลอยวนเวียนในอากาศ ก่อนที่จะมาจับเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆ เช่น กำแพง พื้น ผนัง สิ่งของเครื่องใช้

การดูแลและลดปัญหาของฝุ่น
การปัดกวาดฝุ่น การดูดฝุ่น และการเช็ดถูด้วยผ้าที่ชุบน้ำหมาดแล้วอยู่เป็นประจำ จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นภายในบ้านลดลงได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการต้นเหตุของจุดสะสมฝุ่นตามที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น ด้วยการทำความสะอาด การเก็บให้เรียบร้อย หรือการเปลี่ยนการใช้พรมมาเป็นพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องธรรมดา ก็จะช่วยลดการเก็บกักฝุ่นภายในบ้านลงได้

2. สารเคมี / ควันพิษ
สารเคมีที่พบได้ในบ้าน ส่วนใหญ่มาในรูปของสารระเหยของสารเคมีที่ถูกใช้กับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุปกรณ์ข้าวของที่ทำมาจากพลาสติก เป็นต้น โดยสารเคมีที่มักพบได้ภายในบ้านและถูกจัดว่าเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพมี
 • ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือ ฟอร์มาลีน ที่พบได้ตามเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเฉพาะไม้อัด เพราะการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นจำเป็นต้องใช้กาวซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมีชนิดระเหยประเภทนี้ได้ รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง และฉนวนต่างๆ  
 • สารระเหยจากพลาสติก เช่น พีวีซี ที่ใช้คลอรีนอยู่ในกระบวนการผลิต ทำให้ข้างของเครื่องใช้ที่ทำมาจากพลาสติกชนิดนี้สามารถส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนได้
 • ควันบุหรี่
 • สารระเหยจากสารเคมีที่ใช้ในน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ซึ่งการสูดดมเข้าไปก็สามารถส่งผลโดยตรงต่อการระคายเคืองที่เยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบประสาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำยานั้นๆ
 • สารตะกั่ว ที่พบได้จากสีทาบ้าน รวมทั้งการจับตัวอยู่กับฝุ่น และลอยปะปนมากับฝุ่น
โดยสารเคมีเหล่านี้ จะปนเปื้อนอยู่กับอากาศภายในบ้าน แม้จะมองไม่เห็นแต่สามารถส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้เลยทีเดียว ดังนั้นการจัดการให้สภาวะของบ้านลดปริมาณการใช้สารเคมีเหล่านี้ลง หรือ ด้วยการจัดการระบบระบายอากาศภายในบ้านให้ดีขึ้น เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศที่มีสารเคมีระเหยปนเปื้อนให้เจือจางลง

3. เชื้อรา
เชื้อราเกิดขึ้นจากความชื้น ดังนั้น การสำรวจตรวจตราดูว่าบ้านของคุณมีท่อน้ำรั่วบ้างหรือไม่ และจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดจุดน้ำหยด อันเป็นต้นเหตุของการเพาะเชื้อราในจุดอับ ซึ่งสเปอร์ของเชื้อรา ก็สามารถลอยกระจายอยู่กับอากาศในบ้าน ผ่านการเกาะรวมตัวกับฝุ่น ซึ่งการสูดดมเอาเชื้อราเข้าสู่ร่างกายนั้นก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

เรามารู้จักต้นเหตุของปัญหาเชื้อราในบ้านกัน
 • จุดท่อน้ำรั่ว / ซึม
 • พื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่นานๆ
 • ผ้าชื้นที่ถูกวางกองรวมกัน โดยไม่ได้ทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งสนิทก่อนเก็บ หรือกองผ้าใช้แล้วที่เก็บรวมไว้รอนำไปซักทีเดียว
 • พรมชื้น
 • ความชื้นภายในห้องหลังการปิดแอร์ เมื่ออุณหภูมิภายนอกกับภายในห้องต่างกัน
 • ห้องที่ไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
 • กรงสัตว์เลี้ยงที่มีเศษมูลของสัตว์อยู่ รวมทั้งไรจากสัตว์
 • กองจานอาหารที่ไม่ได้เก็บล้างทำความสะอาดในทันที
 • ถังขยะที่มีการทิ้งเศษอาหาร และยังไม่ได้เก็บออกไปทิ้งให้เรียบร้อย
การจัดการกับปัญหาเชื้อรา
เริ่มต้นด้วยการกลับไปแก้ไขต้นเหตุของปัญหา ตามรายการข้างต้น หลังจากนั้น ลดปริมาณของเชื้อราที่ยังอาจจะวนเวียนลอยปะปนอยู่ในอากาศด้วยการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

อย่างไรก็ตาม ควรให้มีการจัดการเรื่องการระบายอากาศในบ้านอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการเปิดหน้าต่าง หรือการติดตั้งระบบพัดลมดูด/ระบายอากาศให้ดี เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน

นอกจากนี้ ข้อควรระวังในขั้นตอนการทำความสะอาดเชื้อรา คือไม่ควรเข้าเก็บกวาดเชื้อราด้วยไม้หวาด เพราะจะทำให้สเปรอ์ของเชื้อราฟุ้งกระจาย ไปเกาะอยู่ตามจุดอื่นๆ หรือ ฟุ้งเข้าสู่ผู้ทำความสะอาด อันจะทำให้เกิดการสูดดมเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดอันตรายได้ สิ่งที่ควรทำคือ การเก็บเชื้อราออกด้วยผ้าชุดน้ำหมาด จนคราบสีดำๆถูกเช็ดทำความสะอาดไปแล้ว ค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดเพิ่มเติมด้วยน้ำยาทำความสะอาด
  4. กลิ่นเหม็น
กลิ่นเหม็นมักมีที่มาจากความสกปรก ทั้งความสกปรกจากเชื้อรา ที่ทำให้เกิดความอับชื้น ที่เราเรียกกันว่า กลิ่นเหม็นอับ หรือ กลิ่นเหม็นจากการทำอาหารในบ้าน ที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน ติดตามเฟอร์นิเจอร์ข้าวของที่ทำมาจากผ้า เช่นโซฟา ผ้าม่าน เสื้อผ้าเป็นต้น และกลิ่นเหม็นของส้วม หรือขยะ เหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ไม่เพียงสร้างความน่ารำคาญใจแล้ว แต่ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ทำไมกลิ่นเหม็นถึงอันตราย
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หากกลิ่นเหม็นมีที่มาจากความสกปรก เช่น เชื้อรา ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูดดมเอาเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย และอันตรายจากเชื้อราเหล่านั้น สามารถพบได้ตั้งแต่อาการภูมิแพ้ทั่วไป จนไปถึงอาการป่วยชนิดรุนแรงอื่นๆได้เช่นกัน

หากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากอาหาร เช่น การผัดอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง โดยกลิ่นติดตามโซฟา ผ้า เบาะต่างๆ จากอนุภาคของกลิ่นเหล่านั้น ที่ไปเกาะตามพื้นผิวต่างๆ ซึ่งสามารถนำเอาสัตว์แมลงตัวเล็กๆต่างๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเข้าสู่บ้าน อันจะนำไปสู่ปัญหาของฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆตามมาได้

การกำจัดกลิ่น
เมื่อกลิ่นมีที่มา เราก็ต้องจัดการกับปัญหากลิ่นที่ต้นตอ ไม่ใช่ด้วยการฉีดพรมน้ำหอม เพราะน้ำหอมจะเข้าไปทำการพรางกลิ่นเหล่านั้นชั่วคราวเท่านั้น ในกระบวนการที่เรียกว่า Masking และเมื่อแอลกอฮอลล์ หรือ สารระเหยที่ใช้ในน้หอมนั้นจางหายไป กลิ่นเหม็นข้างในก็กลับมาเหมือนเดิม นอกจากนี้ ในน้ำหอมต่างๆมักประกอบไปด้วยสารเคมีระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น สารทาเลท, สารพาราเบน เป็นต้น

ดังนั้น การขจัดกลิ่นเหม็น จึงเป็นเรื่องของการทำความสะอาด ต้นเหตุของกลิ่นให้หมดสิ้นไป การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจึงเป็นอีกทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

Share this post :

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน
เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

NATURAL SURFACE CLEANING CONCENTRARE

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

NATURAL SURFACE CLEANING CONCENTRATE

HAIR &
BODY
WASH

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่คุณอ่าน
เรามีสินค้าที่จะช่วยคุณมานำเสนอ

บทความที่น่าสนใจ

Tags: