ความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของแบรนด์

บริษัท บางกอกขาวการค้า จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2549 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง โดยเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดแทนสารเคมีอันตราย เพื่อประโยชน์สำหรับใช้สอยส่วนบุคคล, ในครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขลักษณะและอนามัยที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนธุรกิจและโรงงานต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฆ่าเชื้อโรค, ด้านการกัดกร่อนกับพื้นผิวชนิดต่างๆ รวมทั้งผิวหนัง, และด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จากการย่อยสลายตัวได้ จึงไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง อันจะเป็นอันตรายสะสมแก่ผู้บริโภคได้

Castor seed Oil

Rice Husk

Penut

Citrus Peel

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ระบบ GMP และ ISO 14001 เพื่อมาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 20 ชนิด รองรับตลาดภายในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยมีฐานตลาดส่งออก ทั้งในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และทวีปอเมริกาเหนือ อย่าง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา ภายใต้แบรนด์ O.O.2 Klean, Aero Klean, และ Kitz

Castor seed Oil

Rice Husk

Penut

Citrus Peel

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ระบบ GMP และ ISO 14001 เพื่อมาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 20 ชนิด รองรับตลาดภายในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยมีฐานตลาดส่งออก ทั้งในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และทวีปอเมริกาเหนือ อย่าง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา ภายใต้แบรนด์ O.O.2 Klean, Aero Klean, และ Kitz